Al llarg del mes d’agost, els membres de la Plataforma Pobles Vius hem analitzat el projecte de macro central de biogàs que es planteja al Camp de la Sentiu de Sió. Hi hem detectat diversos impactes negatius i mancances que motiven el nostre rebuig Pla Especial Urbanístic Autònom que vol reconvertir el sòl agrari en industrial. Ara, us animem a subscriure massivament les al·legacions que hem redactat i a demostrar que és un projecte que no genera ni consens ni cohesió en els municipis, comarques afectades ni en la societat en general.  

Hem preparat una versió extensa de les al·legacions especialment destinada a entitats, municipis i afectats directes. I també una versió resumida per a persones individuals amb l’objectiu de fer-ne més fàcil la recollida i la presentació.

Tenim poc temps ja que el període s’acaba el 20 de setembre. Així que us proposem diverses formes de presentar-les:

1. Signatura en paper.

La més directa i fàcil per nosaltres és que descarregueu l’al·legació, la imprimiu, l’empleneu i la signeu i ens la feu arribar als actes de Bellcaire (15 de setembre, 20:00h. Sala d’actes de l’Ajuntament) i de Balaguer (19 de setembre, 20:00h. Sala d’actes de l’Ajuntament). Nosaltres les registrarem totes entre el 19 i 20 de setembre.

2. Formulari on-line.

Hem creat aquest senzill formulari que podeu emplenar i signar des del vostre telèfon, tauleta o ordinador. Veureu que hi ha una casella on escriure la signatura amb el dit o amb el ratolí de l’ordinador. És un bon sistema pels que esteu lluny o no podeu assistir als actes. Després nosaltres les registrarem de forma telemàtica.  Teniu fins al dimarts 19 de setembre de termini per a que nosaltres les puguem registrar abans del 20 de setembre.

3. Instància genèrica on-line a la Generalitat.

L’enllaç és: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

Si qui ho presenta és el mateix signant pot escollir presentar-ho amb signatura electrònica i ja se li ompliran automàticament els camps personals. Si qui ho presenta no és el mateix signant ha d’escollir forçosament  presentar-ho sense signatura electrònica.  Només cal omplir els camps essencials i adjuntar-hi les al·legacions prèviament signades i escanejades. S’ha de posar l’ens destinatari, del desplegable que hi ha, i omplir els tres apartats de: MOTIU DE LA PETICIÓ: Assumpte, exposo i sol·licito.  Ajuntem una captura a mode d’exemple.

Exemple.