AL·LEGACIONS DE PERSONES INDIVIDUALS A LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL AMB DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS PROMOGUDA PER LA SENTIU BIOENERGY, S.L AL TERME MUNICIPAL DE LA SENTIU DE SIÓ (EXP. L1AAI230077).