La Comissió d’Urbanisme de Lleida, en la seva sessió de 13 de juny de 2024, ha posposat l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom de la macro central de biogàs de la Sentiu Bioenergy SL.

Pobles Vius marca el segon gol al macrogàs

Ja és el segon revés que l’empresa rep en aquesta comissió, després que el novembre passat se l’obligués a reiniciar el procés urbanístic per haver presentat documentació incompleta i contradictòria.

Per passar el tràmit actual se li demanava acreditar l’origen i el destí de les 500.000 tones de matèries diverses que pretén gestionar. Segons les dades que maneja la Plataforma, no existeix semblant quantitat de residus a les nostres terres, ni és creïble que les existents hi vagin a parar. Tot fa pensar que l’empresa no ha justificat encara d’on sortiran els residus. Afirmaven que serien de pocs quilòmetres de distància.

Les al·legacions fan recular la tramitació urbanística

Les al·legacions de la Plataforma, dels diversos municipis i del conjunt d’entitats i poblacions han servit per posar en alerta a la comissió d’urbanisme. L’actual desenvolupament de la tecnologia del biogàs s’està duent a terme:

  • sense planificació
  • sense cap criteri que limiti l’entrada de residus de fora el territori
  • sense que posi en relació les necessitats reals i les infraestructures d’aquest tipus que estan justificades

Tot això pot donar lloc a una bombolla de nefastes conseqüències i a una especialització, gens desitjable, del territori de Ponent com a abocador de residus.

Aquestes reticències contrasten amb l’anunci d’exposició pública de la llicència ambiental que a principis de maig va fer el Departament d’Acció Climàtica. Aquestes són objecte de la campanya d’al·legacions de la Plataforma Pobles Vius fins al proper dilluns.

Pobles Vius considerem que no s’hauria d’haver avançat en el tràmit ambiental fins que el procés urbanístic quedi resolt, ja que la destrucció de sòl agrari que preveu és injustificada i incompleix normatives ambientals.

Cridem a presentar al·legacions a l’autorització ambiental

Per tot això, cridem a presentar al·legacions de forma massiva a través de les diferents vies disponibles a la web. Com a forma simplificada, proposem aquest formulari. Recordeu, hi ha fins al 17 de juny de termini.